De Stichting

Stichting Oranjedag Veenendaal moet wel een van de oudste stichtingen van Veenendaal zijn. Op 1 februari 2018 is zij officieel 114 jaar oud.

In een zo respectabele levensloop is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Hoewel Oranjedag haar leven op 1 februari 1904 als Vereeniging Oranjedag Veenendaal officieel begon, bestond de Vereniging daarvoor officieus ook al.

In 1896 werd namelijk een aantal deftige heren door de toenmalige burgemeester van Veenendaal, jhr. L.H.J.M. van Asch van Wijck bijeen geroepen om voorbereidingen te treffen voor de kroningsfeesten van 1898. Dat feest duurde twee dagen, omdat het programma te lang was om in één dag te worden afgewerkt. En een vol programma is altijd traditie gebleven bij Stichting Oranjedag. Door de jaren heen werd een keur aan activiteiten georganiseerd en werd er achter de schermen veel werk verzet. Alleen de Tweede Wereldoorlog vormde een onvrijwillige onderbreking, want de bezetter stond geen enkel vertoon van oranjegezindheid toe.

In die meer dan honderd jaar zijn er uiteraard heel veel bestuursleden geweest die zich met enthousiasme inzetten voor de organisatie van (toen nog) Koninginnedag. Onze nieuwe website is een mooie aanleiding om de bestuursleden van nu eens nader aan u voor te stellen. Het bestuur bestaat uit Aart van de Weerd, Jochem Canrinus, Marlies Zaalberg, Peter Baten, Hans van Ekeris, Marianne van Mil, Robert Pleizier en Gert van de Pol.

Alle bestuursleden hebben in de loop van de jaren een eigen taak gekregen. Aart is naast vicevoorzitter ook de organisator en contactman van het schoolvoetbaltoernooi, dat nu voor de 53e keer wordt gehouden. Sinds 2016 heeft hij hiervoor ondersteuning gekregen van Gert van de Pol. Dit jaar zijn de Merino’s de gastheer voor de deelnemende scholen.

Gert organiseert ook samen met Aart de aubade op de Markt, de fietsversierwedstrijd en de dodenherdenking op 4 mei bij het monument op het Stationsplein.

Peter en Marianne vormen samen de Oranjeroute Commissie. De Oranjeroute is één van de drukste pijlers van de dag. Duizenden mensen vermaken zich met de attracties langs de route om uiteindelijk uit te komen op het Dr. Slotemaker de Bruïneplein. Ook de kinderkleedjesmarkt in de Hoofdstraat, de activiteiten op het Kees Stipplein en het ringsteken op de Prins Bernhardlaan vallen onder deze commissie. Peter is tevens de man die de vergunningen voor deze dag regelt en Marlies heeft het secretariaat onder zich.

Een belangrijk aspect om de dag te laten slagen is het zoeken naar sponsoren. Hoewel veel mensen denken dat de kosten van alle activiteiten betaald worden door de Gemeente Veenendaal, is dat toch niet het geval. Hoewel de samenwerking met de Gemeente uiterst plezierig verloopt, worden de benodigde gelden door Stichting Oranjedag door middel van sponsoring bijeen gebracht. Vooral Marianne en Hans hebben hier hun taak liggen. Zij besteden veel tijd aan het bezoeken van bedrijven en andere mogelijke sponsorkandidaten. Het zal duidelijk zijn dat deze taak steeds moeilijker in te vullen is, maar het enthousiasme van de commissie verzet bergen.

Alles wat met de digitale snelweg te maken heeft, ligt op het bordje van Robert, die samen met Marianne ook zorg draagt voor de Oranjekrant.

Als laatste maar niet als minste houdt penningmeester Jochem het budget scherp in de gaten. Jochem is sinds vorig jaar toegetreden tot het bestuur.

Voor de viering van 5 mei wordt eens in de vijf jaar een speciale commissie in het leven geroepen.

Elk jaar en dus ook dit jaar wordt er met plezier aan gewerkt om van Koningsdag een gezellige en succesvolle dag te maken. Maar hoe hard we ook werken en hoe we ook ons best doen……over de medewerking van het oranjezonnetje hebben we niets te zeggen. We kunnen alleen maar hopen dat ze zich ook dit jaar weer van haar zonnige kant zal laten zien.

Kortom, Veenendaal staat op 27 april bol van de activiteiten. De Veense bevolking is van harte welkom om het feest mee te vieren.

Steun je ons als vriend of donateur?

Nieuwste Activiteiten